Meglódult a fantázia (Városrendezési projektterv)

Meglódult a fantázia (Városrendezési projektterv)

Iskolai beadandó, projekttervezet

Nyíregyházán, a városközpontból kifelé vezető Sóstói úton található több nagy
épületegyüttes, sorrendben: a városi stadion, a helyi egyetem épülete, és a nyíregyházi kórház
egy kisebb telephelye. A kórházi létesítmény fenntartása hosszú ideje nem gazdaságos, és a
központi, úgynevezett tömbkórház újabban megindult fejlesztésével a Sóstói úti telephely
sorsa kérdésessé vált. Én is ezen a telephelyen dolgozom, és többször elhangzott már, hogy a
telephelyen átszervezés szükséges, illetve a telephely részei, vagy egészének az eladása is
szóba jött. Projekttervezetemben azt szeretném megvizsgálni, hogy a Nyíregyházi Egyetem
hogyan tudná kollégiumként hasznosítani a Nyíregyházi Jósa András Központi Kórház Sóstói
úti telephelyét. A telephely legtöbb épülete üresen áll. Szóba jött a COVID osztály létesítése,
de a járvány első hulláma nem nőtt olyan nagyságúra, hogy ezt indokolttá tette volna. A
COVID osztály terve idején a telephely még jobban elnéptelenedett, végül a COVID
osztályok is a tömbkórházban kerültek kialakításra, például a pszichiátria épületének
hasznosításával, és így ez a fajta ellátás elkerült Nagykállóba. Mivel a tömeges oltás
várhatóan hamarosan megkezdődik, a telephelyre valószínűleg már nem lesz szükség a
COVID-dal kapcsolatos teendők ellátásában, a kihasználatlanságát viszont meg lehetne
szüntetni a területileg határos egyetemmel való együttműködésben. Ennek a feltételeit
szeretném az alábbiakban megvizsgálni. Amint elhárul a COVID veszély, és a Nyíregyházi
Egyetemen is megkezdődik a jelenléti oktatás, az egyetem bővítésének kérdése hamar
aktuálissá válhat. Elavult, és jórészt üresen álló kórházi osztályok helyett, egy modern, sok
férőhelyes kollégiumot és ifjúsági központot lehetne megvalósítani, a kihalt, élettelen, sivár
környezetet egy élettől pezsgő, több funkciós, fiatalos környezetet lehetne kialakítani a városi
ifjúságnak, amiből amúgy is hiány van itt.

Jósa András Kórház Sóstói Úti Telephely
Először is megvizsgálnám, hogy a Nyíregyházi Egyetem milyen ütemben fejlődik,
vajon mennyi kollégiumi férőhelyre lehetne még szüksége. Felmérném a kórházi
telephely befogadóképességét, és megvizsgálnám, az átszervezés kapcsán marad-e a
kórházban még kihasználatlan férőhely, ha igen, annak a hasznosításáról, illetve bérbe
adásáról is gondoskodnék. Felmerülhetne az ötlet, hogy a városban működő
Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának is itt lehetne kialakítani a kollégiumát,
mert annak az épületétől sincs messze a szóban forgó kórházi telephely. Tudtommal
ennek az egészségügyi karnak nincs ilyen kollégiumi ellátása, így ezzel a
beruházással ezt a problémát is meg lehetne oldani. A környezet megfelelő, mert az
épületegyüttes egy hangulatos erdei környezetben kialakított parkban található, nem
használt kórházi telephely helyett ifjúsági centrumot lehetne kialakítani, aminek
szintén híján van a város. Az ilyen jellegű közösségi térnek az Állatpark adott otthont,
akkor még Vadaspark, és Ifjúsági Park (Ifipark) néven, de az Állatpark bővítésével ez
az ifjúságot támogató, segítő funkció ott is megszűnt. Ifjúsági szórakoztató központi
funkciót is rendelnék a helyhez, így biztos lehetnék benne, hogy minden épület
kihasználásra kerül. Igény szerint telepítenék egyéb infrastruktúrát, pl. bolt, posta,
kávézó, szórakozóhelyek, stb., ezekkel az ellátó egységekkel a nyíregyházi campus
komoly lépést tehetne az egyetemvárossá való fejlődé irányába.

Megnézném, mekkora a belvárosi tömbkórház kapacitása, és hogyan lehetne a még
működő kórházépületeket a tömbkórházban elhelyezni. Mivel nem sok működő
kórházi osztály maradt, és a tömbkórház építése és fejlesztése folyamatos,
megpróbálnám az új épületszárnyakban elhelyezni ezeket a kórházi osztályokat. A
COVID helyzet várható mérséklődésével, és az oltás levezénylésével újabb kórházi
osztályok épületei fognak felszabadulni, ezért ezeket is használatba lehetne venni. Így
megvalósulhatna és teljessé válhatna a város tömbkórház projektje is, nem kellene a
két intézet között a még meglévő pácienseket ide-oda szállítani. Nem kellene két
külön adminisztrációs, informatikai rendszereket fenntartani a két külön
intézményrésznek, a betegek ezután mindent egy helyen tudnának elintézni,
amennyiben az állami betegellátást szeretnék igénybe venni. Ezzel egyidejűleg a kis
kórház telephelyének a környezete is átalakulhatna, mert az épületek
kihasználatlansága negatívan hat a közvetlen környezetére is, így abban is javulást
lehetne elérni.

Felmérném a sóstói úti telephely épületeinek az állagát, és kiszámítanám, mennyibe
kerülne a felújításuk, kollégiumi férőhelyekké való átalakításuk. A körülmények
figyelembe vételével kiszámolnám, mennyibe kerülne a Nyíregyházi Egyetemnek a
kórházi épületek megvásárlása, felújítása, modernizálása, hogy megfeleljen egy
kollégium által támasztott elvárásoknak. A projektről szóló pályázatot elkészíteném,
és benyújtanám a megfelelő helyekre, amennyiben az egyetemnek nincs elegendő
erőforrása a projekt megvalósításához. Feladat lenne még városi és országos szinten
támogatókat szerezni az ügyhöz, ehhez helyi és országos ifjúsági szervezeteket
keresnék meg, illetve felsőoktatási, egyetemi szervezeteknek a szimpátiáját és
támogatását is próbálnám megnyerni. Sajtóközleményekkel és különböző
reklámkampányokkal hívnám fel az emberek figyelmét a tervezett projekt előnyeire.
Szerintem érdemes lenne ezzel a projekttel foglalkozni, mert előbb-utóbb szükségessé
válhat megint a Nyíregyházi Egyetem bővítése, és mivel a stadion irányába már nem
terjeszkedhet, a kórház felé viszont nyitott az út, tekintve, hogy a kórház vezetése sem
ragaszkodik már – tudtommal – a Sóstói úti telephelyhez. Szerintem még csak azt
kellene megvizsgálni, hogy mikor lenne esedékes a projekt, mennyi ideig tartana majd
a kivitelezése, milyen anyagi erőforrások szükségesek a megvalósításhoz, és azokat
milyen módon lehetne előteremteni egy hasznosabb funkció létesítéséhez, mint a
jelenlegi, mert a mostani állapotában egyáltalán nincs kihasználva a telephely. Így
lehetne egy 20. század közepe táji elavult infrastruktúrát átalakítani, a 21. század
igényeinek megfelelő, előre mutató, jövőt formáló intézmény-együttessé. Az utóbbi
időben fejlődésnek indult Nyíregyházán így lehetne a növekedést még jobban
katalizálni, hogy a nem rentábilis, már elavulóban lévő infrastruktúrát mihamarabb új
funkciókkal ellátva, működésében megújulhasson, és lemaradozó városelemek a
mostanában zajló gyorsabb fejlődést ne akadályozzák.

, ,

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.